ตะกร้า  

ไม่มีสินค้า

ค่าจัดส่ง ฿ 0.00
รวม ฿ 0.00

ตะกร้า ชำระเงิน

รายการสินค้า

ค้นหา

การสั่งซื้อสินค้า Friday Fellow


  • การสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์

  

  • การสั่งซื้อผ่านทางโทรศัพท์

1. สำหรับท่านที่สั่งซื้อครั้งแรก ทำการสมัครสมาชิก หรือให้ทางร้านดำเนินการ

สมัครสมาชิกแทนท่าน โดยแจ้ง ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ในการจัดส่ง เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์

โทรมาที่ 089-837-4111

2. ท่านที่เคยสมัครสมาชิกไว้เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งอีเมล์และรหัสผ่าน ในการ Log in

เพื่อทำการสั่งซื้อสินค้าแทนท่าน

3. แจ้งรหัสสินค้า สี จำนวน เพื่อทำการสั่งซื้อสินค้า

4. ทางร้านจะดำเนินการสั่งซื้อแทนท่าน และแจ้งยอด หมายเลขบัญชีธนาคาร เพื่อให้

ท่านชำระเงิน หากท่านต้องการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง กรุณาเช๊ครายการสั่งซื้อ

ได้ที่อีเมล์ของท่าน

5. หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าโทรมาแจ้งที่ร้านค้า 089-8374111 หรือแจ้ง

ทางอีเมล์ contact@fridayfellow.com หรือ ส่งแฟกซ์/Fax ใบ Pay in / สลิปการโอน

เงิน พร้อมบอกรายละเอียดการสั่งซื้อ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ มาที่ 02-9800432

หลังจากที่ทางร้านได้รับแจ้งการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางร้านจะจัดส่งของให้ท่าน

พร้อมกับแจ้งเลขที่พัสดุทางอีเมล์ ลูกค้าสามารถนำเลขที่พัสดุไปเช๊คที่ไปรษณีย์ได้เลย

6. ลูกค้ารอรับสินค้าได้เลย ภายใน 3-4 วันทำการ

 

  • การสั่งซื้อผ่านทางอีเมล์


1. สำหรับท่านที่สั่งซื้อครั้งแรก ทำการสมัครสมาชิก หรือให้ทางร้านดำเนินการสมัคร

สมาชิกแทนท่าน โดยแจ้ง ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ในการจัดส่ง เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ มาที่ 

contact@fridayfellow.com

2. ท่านที่เคยสมัครสมาชิกไว้เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งอีเมล์และรหัสผ่าน ในการ Log in

เพื่อทำการสั่งซื้อสินค้าแทนท่าน

3. แจ้งรหัสสินค้า สี จำนวน เพื่อทำการสั่งซื้อสินค้า

4. ทางร้านจะดำเนินการสั่งซื้อแทนท่าน และแจ้งยอด หมายเลขบัญชีธนาคารผ่านทาง

อีเมล์ของท่านภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อให้ท่านชำระเงิน

5. หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าโทรมาแจ้งที่ร้านค้า 089-8374111 หรือแจ้ง

ทางอีเมล์ contact@fridayfellow.com  ส่งแฟกซ์/Fax ใบ Pay in / สลิปการ

โอนงินพร้อมบอกรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ มาที่ 02-9800432

6. หลังจากที่ทางร้านได้รับแจ้งการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางร้านจะจัดส่งของให้ท่าน

พร้อมกับแจ้งเลขที่พัสดุทางอีเมล์ ลูกค้าสามารถนำเลขที่พัสดุไปเช๊คที่ไปรษณีย์ได้เลย

7. ลูกค้ารอรับสินค้าได้เลย ภายใน 3-4 วันทำการ