ตะกร้า  

ไม่มีสินค้า

ค่าจัดส่ง ฿ 0.00
รวม ฿ 0.00

ตะกร้า ชำระเงิน

รายการสินค้า

ค้นหา

วิธีการจัดส่งสินค้า Friday Fellow


ไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ( Registration )

(ทางร้านคิดอัตราค่าบริการชิ้นละ 30 บาท)


บริการนี้ให้ความคุ้มครองแก่เอกสารหรือ สิ่งของที่คุณฝากส่งโดยมีหลักฐานการรับฝาก

และการนำจ่ายให้แก่ผู้รับ  ระบบและการดำเนินการจะปฏิบัติเป็นพิเศษแตกต่างจาก

สิ่งของ ที่ส่งทางไปรษณีย์ธรรมดา เหมาะสมสำหรับเอกสารหรือสิ่งของสำคัญ หรือ

มูลค่ามากพอสมควร

 

มีระบบติดตามและตรวจสอบสิ่งของฝากส่งทางไปรษณีย์ตลอดเวลาด้วยระบบ

Track & Trace   การจัดส่งเอกสาร สิ่งของด่วน รวดเร็ว ด้วยระบบการจัดส่งพิเศษ

ที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ทำให้สามารถส่งของได้ทันตามกำหนดเวลา ถึงมือผู้รับ

แน่นอน สามารถติดตามและตรวจสอบสถานะสิ่งของด้วย ระบบ Track & Trace ผ่าน

เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th และ Call Center 1545


ระยะเวลาการจัดส่ง

ภายใน 3-4 วัน

 

อัตราค่าขนส่งต่างประเทศ

ในการขนส่งสินค้าต่างประเทศ เมื่อท่านได้ทำการสั่งซื้อสินค้าเข้ามาทางร้านและมีความ

ประสงค์ให้ทางร้านส่งสินค้าไปที่อยู่ต่างประเทศ หากทางร้านได้ข้อมูลแล้วจะดำเนินการ

ตรวจสอบ อัตราค่าขนส่งสินค้าน้ำหนักตามจริง โดยคิดรวมค่าขนส่ง วัสดุสำหรับบรรจุ

กล่อง ซอง อื่นๆ ที่ใช้สำหรับในการจัดส่ง โดยทางร้านจะแจ้งราคาให้ท่านทราบ ทาง

E-mail ทั้งนี้ทางไปรษณีย์ไทยเปิดให้บริการส่งสินค้าระหว่างประเทศหลากหลาย

ประเทศ ลูกค้าสามารถตรวจสอบราคาค่าขนส่งเบื้องต้น เพื่อประมาณค่าใช้จ่ายด้วย

ตนเอง ได้ที่ ตรวจสอบอัตราค่าบริการไปรษณีย์ต่างประเทศ

http://www.thailandpost.co.th/rate.php

 

**ปัญหาในการจัดส่งสินค้า ทำให้ได้รับสินค้าล่าช้า**

1. ลูกค้ากรอกที่อยู่ไม่ครบถ้วน ทำให้สินค้าตีกลับมาที่ร้าน ทางร้านจะดำเนินการจัดส่ง

ของให้ลูกค้าอีกครั้ง โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

2. ที่อยู่ปลายทางไม่ชัดเจน

3. ไม่มีคนเซ็นรับสินค้า เนื่องจากไม่มีคนอยู่คอยรับสินค้าดังกล่าว


โดยเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์จะออกใบแจ้งให้ท่านไปรับสินค้าด้วยตนเองที่ไปรษณีย์

โดยนำบัตรประชาชน ใบแจ้ง เลขที่พัสดุ ติดต่อที่ทำการไปรษณีย์ หรือท่าน

สามารถโทรกลับไปที่ไปรษณีย์ปลายทาง ให้นำจ่ายไปรษณีย์อีกครั้ง ตาม

หมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ในใบแจ้ง